Tech Arena - Kontakt: 794 563 050 | Liszki 2, 32-060 Liszki